31 Aralık 2012 PazartesiKESİR PROBLEMLERİ ÇÖZME İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER MATERYALLER


Problem Çözümünde Kullanılan Öğretim Yöntemi

PROGRAMLI ÖĞRETİM (Skinner)

       Bireyin kendi kendine öğrenmesini esas alan ve içeriğin öğrenilebilecek küçük parçalara ayrılarak belirli bir sıra ve düzen içinde bireye sunulduğu ve öğrenildikçe yeni bir bilgi parçasına geçmenin esas olduğu bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem günümüzde özellikle bilgisayar destekli öğretim ortamında farklı özellikleriyle uygulanmaktadır. Skinner'in geliştirdiği öğretme tekniğidir. Öğretimin bireyselleştirilmesi ve tam öğrenme ilkesi temel alınmıştır. Öğretimin bireylerin hızına göre düzenlenmesi esasına dayanır. Öğrencinin aktif katılımını gerektir. Böylece en az hata yapılarak öğrenme gerçekleştirilir. Küçük adımlar, etkin katılım, başarı, anında düzeltme, kademeli ilerleme, bireysel hız ilkeleri uygulanır.2 öğrenciler öğretmenin rehberliğinde işlenen konuyu inceler, açıklama yapar, gerektiğinde ipucu, dönüt, düzeltmeler yardımıyla doğruyu bulmaya çalışırlar.KESİR PROBLEMLERİ HAKKINDA TARTIŞMA YAPARAK SORU SORARAK ARAŞTIRMA YOLUYLA DOĞRU BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN FORUM SİTELERİ:


http://www.kpsscafe.com/forum/genel-yetenek-cozemediginiz-sorular/11523-sayi-kesir-problemleri.htmlhttp://www.frmtr.com/lise-bilgi-istekleri/4979357-cozemedigim-denklem-kurma-kesir-problemleri-var-yardim-edermsnz.html

GOOGLE GRUBU:VE ÇEŞİTLİ BLOGLAR:

KESİR PROBLEMLERİNİ DAHA DETAYLI OLARAK İNCELEYİP ANLAYABİLME FIRSATI SAĞLAYAN SİTE LİNKLERİ


PÜF NOKTALARI:KESİR PROBLEMİNİN ANLAŞILMASINA FAYDA SAĞLAYABİLECEK KOLAY VE ZOR İKİ VİDEO ÖRNEĞİKOLAY
ZORKESİR PROBLEMLERİMİZİN  KAVRANMASI İÇİN TEST


1.      Babası, Ali’ye bahçedeki çiti boyamasını söylemiş. Ali, 36m uzunluğundaki çitin 1/6 ini kırmızıya 1/6‘ ini maviye boyamış. Ali çitin kaçmetresini  boyamıştır?
A)      12m
B)      24m
C)      30m
D)      18m
2.       Bir günün2/6 ‘sini uykuda 1/6 ‘ini okulda geçiriyorum. Geriye kaç saat kalır?
A)      12 s
B)      10 s
C)      8 s
D)      6 s
3.      250 YTL aranın 2/10 ‘si ile 1/10 ‘ ini harcadım. Geriye kaç liram kaldı?
A)      150 YTL
B)      125 YTL
C)      175 YTL
D)      100 YTL
4.      Bir top kumaşın 2/8 ‘si ile1/8 ‘i satılmıştır. Bir top kumaş 200 m olduğuna göre geriye kaç m kumaş kalmıştır?
A)      75 m
B)      100 m
C)      125 m
D)      150 m
5.      Bahçemizin 1/7 ‘ine gül,2/7  ’sine lale, geriye kalan kısmına da sebze diktik. Bahçemiz 98 metre kare olduğuna göre ne kadarına çiçek ektik?
A)      35 m2
B)      40 m2
C)      42 m2
D)      45 m2
6.       Berke kitabının önce1/5 ‘ini sonra da 2/5‘sini okudu. Berke’nin kitabı 75 sayfa olduğuna göre Berkekaç sayfa okumuştur?
A)      45
B)      30
C)      60
D)      25
7.      Can, sabah kutudaki sütün 1/9 ‘ini akşam da 3/9‘ünü içmiştir. Bir şişede 450 cl süt olduğuna göre geriye kaç cl süt kalmıştır?
A)      150 cl
B)      250 cl
C)      200 cl
D)      500 cl
8.      48 litrelik bir bidon suyun önce2/6 ‘si sonra 3/6’ü harcanmıştır. Geriye kaç litre su kalmıştır?
A)      7 litre
B)      8 litre
C)      42 litre
D)      14 litre
9.      Balonlarımın önce3/8 ‘ü sonra1/8 ‘i daha sonrada 2/8 ‘si patladı. Geriye 14 balon kaldığına görekaç balon patlamıştır?
A)      28
B)      35
C)      14
D)      42
10.Bizim sınıftaki öğrencilerin 1/10‘i resim, 4/10 ‘ ü müzik ve 3/10 ‘ matematik kursuna gidiyor.Sınıf mevcudu 40 olduğuna göre kursa giden kaç öğrencivardır?
A)      16
B)      32
C)      24
D)      8

DEVAMI İÇİN KAYNAK ALDIĞIM AŞAĞIDAKİ SİTEYE TIKLAYABİLİRSİNİZ:

http://testimiz.com/4.sinif/kesirproblemleri2.html
HEDEFLER  1- Matematik dersinin sevdirilmesi

2- Problemlerin tanıtılması

3- Problemlerin Kavranması konusundaki sorunların belirlenmesi

4- Problemlerin daha iyi kavranabilesi için çözümlerin belirlenmesi

5- Çözümlerin sınıf ortamında uygulanarak geri dönüt alınması

6-Özel öğretime ihtiyacı olan öğrenciler için bireysel materyal oluşturulması

7-Problem çözme adımları ve teknikleriPROBLEM NEDİR?

İstenmeyen durumlardır.
Yöneticinin varlık sebebidir.
Çözüm bekleyen sorunlardır.
Huzursuzluk sebep olan durumdur.
Yeni bir değişime gösterilen tepkidir.
İstenilenin gerçekleşmemesi durumudur.
Üstünde düşünülmesi gereken durumdur.
Verimliliğin düşmesine neden olan etkenlerdir.
İnsanların zaman içerisinde karsılaştığı olumsuzluklardır.
Belirlenmiş şartların oluşumunu engelleyen herhangi bir şeydir...

Her ne kadar problem engel gibi görünse de,
Problem engel değil hedefe ulaşamamaktır....


PROBLEM ÇÖZMEDE ADIMLAR:

Problemi çözmeye gereksinim duymak,
Bu gereksinimi kurum çapına yaymaktır.
Bir problemin çözümlenebilmesi için öncelikle olumlu bir kurum kültünün olmasını gerektirir.
Bir kurum kültürünün problem çözmeye elverişli olabilmesi için; İyi kurulmuş bir iletişim sistemi,
İç ve dış çevrelerden gelen eleştirileri içtenlikle dinleyip, benimseyip gereğini yapabilecek bir yönetimi,
Üst yöneticilerin risk üstlenebilen, hata yapmaktan az korkan, yeni düşüncelere açık, denemekten korkmayan ve kurumun etkililiğini artırmak için yenileşmeyi arayan kişiler olmasına, Kurumun problemlerini araştırmak için yeterli kaynağın ayrılmış olmasına ihtiyaç vardır.
Problem çözme bilimsel bir araştırmadaki problem çözmeye benzer.
Analitik bir süreçtir.
Bu süreç içerisinde önce olaylar gözlemlenir.
Belli bir durumu oluşturan etmenler ve bunların birbirleriyle ilişkilerine bakılarak niçin ve nasıl bir sonuca gidileceği anlaşılmaya çalışılır.


PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

PUKO DÖNGÜSÜ
BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ
6 ŞAPKA MODELİ
PARETO ANALİZİ
GÜÇ KAYNAGI ANALİZİ
VERİ TOPLAMA
SEBEP-SONUÇ(BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI


KAYNAK :  http://destebasi.blogcu.com/problem-nedir/6648005